Termenii si Condițiile de utilizare - Parteneri

 

          1. Prezentare generală

Bun venit în aplicația CITYPACK!

Vă informăm că prezenta Aplicație aparține de CRUCERU ENTERPRISE SRL-D, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga, numărul 8, bloc A25, scara B, apartament 1, având CUI 41858835 și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J38/1234/05.11.2019.

In obiectul de activitate al societății CRUCERU ENTERPRISE SRL-D sunt cuprinse activități cu privire la dezvoltarea si gestionarea unei platforme digitale care, prin utilizarea unor interfețe proiectate si gestionate de CRUCERU ENTERPRISE SRL-D, permite anumitor comercianți locali, aparținând diferitelor zone ale țării, sa ofere beneficii si servicii utilizatorilor aplicației CITYPACK sub forma de Oferte.

Accesul/vizitarea acestei Aplicații de către dumneavoastră, precum si utilizarea serviciilor oferite prin intermediul prezentei Aplicații se supun Termenilor si Condițiilor de utilizarea asa cum sunt acestia expuși in acest text, implica acceptul explicit al Dumneavoastră cu privire la aceasta si reprezintă întreaga înțelegere între părți.

În calitate de administrator al platformei CITYPACK si autor al conținutului, CRUCERU ENTERPRISE SRL-D își rezerva dreptul de a schimba si de a actualiza oricând conținutul Aplicației precum si Politica de confidențialitate si Termenii si Condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă.

CRUCERU ENTERPRISE SRL-D nu răspunde în nicio capacitate pentru serviciile prestate de Partenerii înscriși pe platforma CITYPACK. În același fel, nu își asumă că Partenerul va respecta promisiunile descrise în Oferte față de Utilizator.

 

          2. Definiții

“Aplicația” se referă la aplicația noastră mobila, prezentă pe App Store si Google Play Store sub numele de CITYPACK, în care prezentam ofertele partenerilor noștri.

“Utilizator” înseamnă orice persoană fizica care își creează un cont pe platforma in vederea utilizării acesteia pentru a beneficia de oferte.

“Partener” înseamnă o persoana juridica al cărei obiect de activitate ii permite prepararea si/sau comercializarea de mâncăruri, băuturi, produse alimentare si nealimentare cat si produse similare sau diverse servicii listate pe platforma in vederea creării unor oferte pentru utilizatori.

“Oferta” reprezintă un beneficiu oferit de partener tuturor utilizatorilor platformei CITYPACK sub forma unor reduceri sau gratuități cu privire la diverse produse si/sau servicii.

“Dumneavoastră” se referă la persoana/persoanele care accesează site-ul sau Aplicația.

“CITYPACK” se referă la societatea CRUCERU ENTERPRISE SRL-D, dupa cum a fost identificata la punctul 1 al prezentului document.

“Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal conform cărora sunt prelucrate datele Dumneavoastră.

“Cod QR” se referă la codurile unice care trebuie scanate de către personalul locației partenere, în vederea obținerii ofertelor.

“Puncte” se referă la totalitatea punctelor acumulate prin folosirea ofertelor disponibile în aplicație. Punctele sunt folosite pentru stabilirea clasamentului lunar al utilizatorilor, în vederea câștigării de premii, și pot fi utilizate pentru a revendica oferte adiționale. 

 

          3. Scopul aplicației

Aplicația este o platforma mobila ce permite utilizatorilor care își creează un cont sa beneficieze de oferte acordate si formulate de Partenerii noștri pentru CITYPACK, cu respectarea prezentelor condiții.

 

          4. Condiții de utilizare

     A. Crearea contului de partener în aplicația CITYPACK

Accesul la aplicația de partener CITYPACK se obține prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației și prin crearea unui cont de utilizator. 

Pentru crearea unui cont de utilizator, este necesară furnizarea următoarelor date personale: nume și prenume, fotografie de profil (acest câmp este opțional).

     B.  Revendicarea ofertelor CITYPACK

Ofertele disponibile în aplicație sunt create de către Partenerii noștri pentru CITYPACK. Ofertele pot fi utilizate individual, în forma descrisă în aplicație, fără a se permite cumularea sau combinarea acestora. Unele oferte conțin anumite limitări, precum: disponibilitate în funcție de zi și oră, expirarea ofertei pentru un anumit timp după utilizarea acesteia, etc. Toate aceste informații sunt stabilite contractual între CITYPACK și Partener.

Pentru a revendica ofertele, utilizatorul va selecta Oferta dorită, specifică locației în care se află, va apăsa butonul “Revendică”, iar codul QR va apărea pe ecran. Acesta va fi scanat obligatoriu de către Dvs. (în calitate de Partener sau angajat al Partenerului), apăsând butonul central din pagina „Scanează”. Oferta va fi pusă la dispoziția utilizatorului, doar după scanarea codului QR de pe aplicația utilizatorului cu ajutorul aplicației de Partener.

Pentru utilizarea anumitor servicii ale aplicației, este necesară activarea geolocației pe dispozitivul mobil. În cazul în care se optează pentru dezactivarea funcției de geolocalizare, anumite servicii ale aplicației pot fi indisponibile. 

     C. Vizualizarea comenzilor

În pagina comenzilor, pot fi văzute toate ofertele care au fost revendicate prin intermediul aplicației CITYPACK de către dvs. (în calitate de Partener). Fiecare comandă conține detalii precum: numărul comenzii, suma ce trebuie achitată de către client, data și ora, produsele/serviciile comandate. Dacă se întâmpină probleme cu o ofertă revendicată, aceasta poate fi raportată apăsând butonul specific.

 

          5. Acceptarea Termenilor si condițiilor de utilizare

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări, termenii si condițiile de utilizare contractuale ale platformei, va rugam sa va dezactivați contul și să stergeți Aplicația.

In situația in care nu se accepta Termenii si Condițiile de utilizare, nu se poate crea un cont de utilizator, iar prin urmare utilizatorul nu poate beneficia de ofertele prezentate de către Parteneri.

CITYPACK își rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza Termenii si Condițiile in orice moment, fără obligația de notificare prealabila a celor care utilizează Aplicația. Termenii și condițiile actualizate sunt disponibile pentru Utilizatori în secțiunea de setări a aplicației CITYPACK.

 

          6. Drepturi de autor

CRUCERU ENTERPRISE SRL-D este deținătorul Aplicației CITYPACK si beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației romane si internaționale.

Este interzisa utilizarea denumirii, emblemei/logoului, informațiilor de orice natura din conținutul site-ului sau aplicației mobile fără acordul prealabil al CRUCERU ENTERPRISE SRL-D. De asemenea este interzisa comercializarea, redistribuirea sau reproducerea acestor materiale.

 

          7. Link-uri pentru site-uri terțe

Aplicația poate conține link-uri către alte site-uri aflate in proprietatea sau care sunt operate de Parteneri. Nu reprezentam calitatea produselor si serviciilor furnizate de către astfel de terți si nu avem vreun control asupra conținutului sau disponibilității acestor site-uri. Astfel, nu ne putem asuma niciun fel de responsabilitate pentru conținutul site-urilor Partenerilor si părților terțe sau a serviciilor si/sau bunurilor pe care acestea le oferă.

Utilizarea unor astfel de link-uri rămâne la libera alegere intenționata sau nu a utilizatorilor de a le accesa. Recomandam parcurgerea Termenilor si condițiilor de utilizare ale respectivelor site-uri accesate.

CRUCERU ENTERPRISE SRL-D nu își asuma nicio responsabilitate si nu va fi răspunzător pentru nicio dauna sau viruși care ar putea sa vă infecteze computerul sau dispozitivul (tableta, telefon mobil, smartwatch si/sau orice alt dispozitiv digital) sau alte bunuri in urma accesării, utilizării si/sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe aceste terțe site-uri.

 

          8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.citypackapp.com sunt in concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

     8.1. Drepturile dvs. in raport cu  Regulamentul 2016/679/UE:

Regulamentul 2016/679/UE îți oferă mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor dvs. personale. In mod succint, va vom expune aceste drepturi prevăzute de Regulament:

  1. Dreptul de acces

Reprezintă dreptul dvs. de a obține o confirmare din partea noastră ca va prelucram datele personale si sa va oferim acces la aceste date, precum si informații despre cum sunt prelucrate.

  1. Dreptul la rectificare

Reprezintă dreptul dvs. de a obține din partea noastră rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.

  1. Dreptul la ștergere/de a fi uitat 

Reprezintă dreptul dvs. de a obține ștergerea datelor cu caracter personal in situația in care este aplicabil unul dintre cazurile prevăzute expres de Regulament. In situația in care solicitați ștergerea datelor cu caracter personal va punem in vedere faptul ca vom fi in imposibilitate de a va oferi in continuare serviciile, iar consecință acestui fapt va fi dezactivarea contului de utilizator CITYPACK pe care îl dețineți.

  1. Dreptul la restricționare

Reprezintă dreptul dvs. de a obține restricționarea prelucrării in cazul in care se aplica unul din următoarele cazuri: daca se contesta exactitatea datelor pe o anumită perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegala dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, in cazul in care CRUCERU ENTERPRISE SRL-D nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept in instanța, daca v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dvs. 

  1. Dreptul la portabilitate

Reprezintă dreptul dvs. de a primi datele care va privesc si pe care ni le-ați furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, date pe care le puteți transmite altui operator in cazurile expres prevăzute de Regulament.

  1. Dreptul la opoziție

Reprezintă dreptul dvs. de a va opune, din motive legate de situația particulara in care va aflați, prelucrării in temeiul art. 6 alin 1 lit. e) sau f), ori art. 6 alin 1 a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

     8.2. Datele dvs. personale care vor fi prelucrate:

Datele personale solicitate prin intermediul site-ului si/sau aplicației care va vor fi prelucrate sunt următoarele: nume si prenume.

     8.3. Scopurile prelucrării:

Datele dvs. personale furnizate prin intermediul site-ului și/sau aplicației CITYPACK vor fi folosite in scopul punerii la dispoziție a aplicației mobile de partener, prin care se efectuează scanarea ofertelor de către Partener.

In situația in care doriți sa beneficiați de aplicația CITYPACK, va punem in vedere faptul ca datele comunicate de către dvs. vor fi furnizate către departamentul marketing. 

Prin acceptarea prezenților termeni si condiții, fie prin acceptarea lor direct de pe site, sau prin acceptarea acestora în cadrul aplicației, sunteți de acord cu marketingul direct efectuat prin sms-uri sau e-mailuri din partea echipei de marketing CITYPACK. In situația in care nu mai agreați aceasta forma de marketing, aveți posibilitatea sa va adresați unui reprezentant al echipei, la adresa “citypackapp@gmail.com”, cu o cerere de dezabonare, iar cererea dvs. va fi soluționată in termenul legal prevazut de Regulament. 

     8.4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Dacă aveți creat un cont pe aplicația CITYPACK, CRUCERU ENTERPRISE SRL-D va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate în Termenii și Condițiile Aplicației. 

În situația în care sunteți utilizator și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului, prin apăsarea butonul “Ștergere cont” din secțiunea de setări, CRUCERU ENTERPRISE SRL-D va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră șterge toate informațiile personale ce țin de cont, astfel numele, prenumele, e-mailul, numărul de telefon, genul și data nașterii vor fi anonimizate instant, contul va fi inactivat permanent, însă ofertele aplicate până la momentul acțiunii vor rămâne pentru construirea statisticilor. 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 

           9. Legislație aplicabilă si jurisdicție

Prevederile prezentului document, condițiile si restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea romana. Instanțele competente din Romania vor avea jurisdicția exclusiva asupra oricăror si tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi in legătura cu prevederile Termenilor si Condițiilor de utilizare  si/sau aceasta Aplicație vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Termenii si condițiile de utilizare se supun legislației romane. In caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul CRUCERU ENTERPRISE SRL-D. In cazul in care nu se poate ajunge la o întelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanța judecătoarească din aceeași structura administrativa cu sediul CRUCERU ENTERPRISE SRL-D. Dacă, din orice motive, o instanța din jurisdicatia competenta considera ca o prevedere sau o parte din acești Termeni si Condiții de utilizare nu este aplicabila, restul prevederilor vor avea aplicabilitate in continuare. Orice renunțare la orice prevedere a acestor Termenii si condiții de utilizare va intra in vigoare numai daca este redactata si semnata de un reprezentant autorizat al CRUCERU ENTERPRISE SRL-D.

 

          10. Modalități de contact

Ne puteți contacta oricând la adresa de e-mail: citypackapp@gmail.com.

 

           11. Limitarea răspunderii

CITYPACK a luat toate masurile adecvate pentru a se asigura ca informațiile disponibile pe Aplicație sunt corecte si fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta ca utilizarea Aplicației va fi fără erori sau potrivita scopului in timp util.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea si fiabilitatea Aplicației si nu oferim nicio garanție, expresa sau implicita, in legătura cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumam nicio responsabilitate pentru nicio dauna sau viruși care ar putea sa va infecteze computerul, dispozitivul digital (tableta, telefon mobil, smartwatch etc.) sau alte bunuri, in urma accesării sau utilizării acestei Aplicații.

Totodata, CITYPACK este exonerata de orice răspundere privind orice daune care ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe parti sau pentru orice dauna ori inconvenient rezultate din consumul si folosirea Ofertelor.

CITYPACK a luat toate masurile adecvate pentru a preveni frauda informatica si pentru a se asigura ca toate datele colectate de la Dumneavoastră sunt stocate in siguranța conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere in cazul extrem de abuz al serverelor noastre securizate sau cele ale terților.

Noi putem subcontracta orice parte sau parti din oferte si ne atribuim orice parte sau parti din drepturile noastre in temeiul acestor termeni si condiții fără consimțământul Dumneavoastră si fără vreo obligație de a notifica.

CITYPACK are dreptul de a suspenda sau chiar desființa contul Utilizatorului, refuzând solicitările ulterioare de folosire a Aplicației in situația in care informațiile comunicate sunt false, in situația in care utilizatorul folosește un limbaj neadecvat, injurios, care încălca normele sociale, in raport cu Partenerii sau reprezentanții CITYPACK sau in situația când nu sunt respectate chiar partial sau in totalitate clauzele prevăzute in acest document.

CITYPACK își rezerva dreptul de a modifica conținutul Aplicației privind Ofertele sau orice fel de informație fără notificare prealabila a utilizatorului.

 

          12. Răspundere

CITYPACK nu garantează buna funcționare a Aplicației, astfel pot exista probleme de la servere, infrastructura informatica sau de alta natura care pot duce la inconveniente de utilizare.

CITYPACK nu acorda niciun fel de garanție pentru conținutul si utilizarea acestei Aplicații si nici pentru veridicitatea, caracterul complet, acuratețea, actualitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitate, decenta, calitate, preț, îndeplinirea obligațiilor sau orice alt aspect al informațiilor publicate in cadrul Aplicației.

Serviciile prezentate pe Aplicație constituie Oferte din partea Partenerilor. CITYPACK nu își asuma răspunderea pentru serviciile Partenerilor, acestia fiind unicii raspunzători pentru neîndeplinirea obligațiilor fata de Utilizator. De asemenea, CITYPACK nu este raspunzător pentru indisponibilitatea stocului pentru produsele sau serviciile prezentate in cadrul ofertelor, CITYPACK nefiind ținut sa răspundă pentru acestea. Dacă utilizatorul CITYPACK întâmpină o astfel de situație, poate depune o sesizare, la orice ora, pe e-mail: citypackapp@gmail.com.  
Sesizarea va fi analizata, iar in situația in care se constata ca aceasta este pertinenta, Promotorul are obligația de a contacta Partenerul comercial indicat si de a-i transmite un avertisment scris.

In măsura in care nu contravine prevederilor legale, CITYPACK nu este raspunzător pentru niciun fel de daune speciale, accidentale, indirecte sau consecutive (inclusiv, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea contului, ale datelor sau alte informații; pentru întreruperea afacerii, pentru vătămări corporale, pentru atingerea vieții private rezultate din sau in orice mod legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Aplicația) chiar daca CITYPACK a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune. Partenerii au obligația de a gestiona individual propria agenda, disponibilitate si orar, precum si Ofertele, fiind unicii radspunzatori pentru eventualele neconcordante sau omisiuni.

 

          13. Confidențialitate

CITYPACK va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care Utilizatorii le vor furniza. Dezvăluirea informațiilor furnizate nu se va face nici despre Partener, nici spre alt terț.

CITYPACK respecta si protejează dreptul la intimitatea si viața privata a Utilizatorului si are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopuri specificate datele personale pe care ni le furnizați despre Dumneavoastră.

 

          14. Securitatea

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestei Aplicații si tentativa de efectuare a acestora, incluzând dar fără a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații in vederea comercializării lor, blocarea accesului etc., vor fi pedepsite conform legii.

La utilizarea Aplicației sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor referitoare la contul Dumneavoastră de acces si sunteți de acord sa va asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Aplicație in baza contului Dumneavoastră.

 

Scroll to Top